Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gehooronderzoek in de schoolgezondheidszorg; Rapport van de Stuurgroep inzake het Onderzoek Oren en gehoor van Schooljeugd (SOOS)

Author: Jonge, G.A. de · Kaaijk, C.K.J. · Lindeman, H.E. · Schierbeek, P. · Veen, P.H. van der
Type:report
Date:1981
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 268403
Keywords: Health