Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wat u vindt van het Tijdschrift voor Ergonomie: de resultaten van het lezersonderzoek 2007

Publication files not online:

Author: Jong, A.M. de · Kuijt-Evers, L.F.M. · Hoozemans, M. · Cremers, A.H.M.
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor ergonomie, 2, 33, 21-24
Identifier: 278225
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Nederland · Ergonomie

Abstract

Dit artikel beschrijft de resultaten van het in 2007 gehouden vragenlijstonderzoek onder de lezers van het Tijdschrift voor Ergonomie. Het doel van het onderzoek was drieledig: (1) zicht krijgen op de beleving van lezers van de kwaliteit van het tijdschrift, (2) de aansluiting bij de lezersgroep en mogelijke andere groepen achterhalen, en (3) mogelijke hiaten in het aanbod van artikelen en rubrieken achterhalen. De vragenlijst werd door in totaal 111 personen volledig ingevuld.