Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Mentorwijs: Een training voor leidinggevenden van kwetsbare werknemers

Author: Hazelzet, A.M. · Wolff, M.S. de
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 780870
Keywords: Workplace · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsmarkt · Training · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Dagelijkse begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer is cruciaal voor succesvolle arbeidsparticipatie. Om werkgevers te helpen deze begeleiding vorm te geven, worden er diverse trainingsprogramma’s aangeboden. Mentorwijs is een programma waarmee direct leidinggevenden worden getraind om mensen met een arbeidsbeperking zo goed mogelijk te begeleiden. Tot nu toe was de training Mentorwijs nog niet goed beschreven. Het doel van dit project is de training Mentorwijs systematisch te beschrijven en te onderbouwen met werkzame bestandsdelen.