Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ouderen in beweging: van vitaal belang

Publication files not online:

Author: Chorus, A. · Campen, C. van · Draak, M. den
Type:bookPart
Date:2010
Publisher: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Place: Den Haag
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tiessen-Raaphorst, A.Verbeek, D.Haan, J. deBreedveld, K., Sport : een leven lang rapportage sport 2010, 137-152
series:
SCP-publicatie
Identifier: 575526
ISBN: 97837705041
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Nederland · Preventieve geneeskunde · Arbeid · Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding · GVO · Sport · Recreatie · Vrijetijdsbesteding

Abstract

De levensverwachting in ons land is de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Ruim 75% van de mannen en bijna 85% van de vrouwen bereikt tegenwoordig de leeftijd van 70 jaar. Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen ouderen (65 jaar en ouder); dat is 15% van de bevolking. Hun aantal zal sterk blijven toenemen: volgens de bevolkingsprognose van het cbs zijn er in 2020 3,4 miljoen 65-plussers, van wie 0,8 miljoen 80-plussers. In 2050 zullen er 4,5 miljoen 65-plussers zijn, een kwart van de bevolking. De stijgende levensverwachting is een ongekende verworvenheid; vooral als we erin slagen tot op hoge leeftijd gezond en fit te blijven. Bewegen en sporten zijn daarbij essentieel.