Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Capability prediction : effective anticipation support in ship control

Publication files not online:

Author: Breda, L. van
Type:bookPart
Date:2000
Source:In: D. de Waard, C. Weikert, J. Hoonhout & J. Ramaekers (Eds.), Human System Interaction: Education, Research and Application in the 21st Century Maastricht, The Netherlands: Shaker, 325 - 337
Identifier: 11210
Keywords: Traffic · navigation · ship control · automation · displays · human factors

Abstract

Uit de resultaten van een serie simulatorexperimenten bleek dat nauwkeurig stuurgedrag bij supervisory control van vaartuigen alleen optreedt wanneer naast het geplande traject (preview) informatie beschikbaar is over het voorspelde traject (path prediction) en over de voorspelde manoeuvreerruimte (capability prediciton).