Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Literatuuronderzoek en secundaire analyses naar stress bij ATH-personeel

Author: Jettinghoff, K. · Houtman, I.L.D.
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274521
Report number: 018.10192/r9797
Keywords: Ergonomics · Politie · Stress · Carriereplanning · Loopbaanplanninge · Kwaliteit van de arbeid · Ploegendienst · Werknemers

Abstract

In het kader van de CAO-afspraken 2001-2003 voor de sector politie is overeengekomen dat er een literatuuronderzoek moet worden uitgevoerd naar stress bij administratief, technisch en huishoudelijk (ATH-)personeel bij de politie. Doel van deze studie is om inzicht te krijgen over de mate van stress van ATH-personeel en de wijze waarop dit een oorzaak is van ziekteverzuim. ATH-personeel is geen opvallende risicogroep binnen de politie ten aanzien van werkdruk en werkstress. Wel karakteriseert deze groep zich door gebrekkige leermogelijkheden, gebrekkige regelmogelijkheden over het werk en houdingsproblematiek ten gevolg van zittend werk. De subgroepen met onregelmatige diensten hebben het meest ongunstige risicoprofiel. Om het ziekteverzuim te verminderen, moeten er maatregelen genomen worden om deze knelpunten op te heffen.