Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kwaliteit meten van reïntegratie prestaties

Publication files not online:

Author: Vos, E.L. de · Heyma, A.O.J.
Type:article
Date:2003
Source:Activering & Reïntegratie, 2, 1, 6-10
Identifier: 277059
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Concurrentie · Metingen · Meetmethoden · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Kosten van de sociale verzekering · Sociale lasten

Abstract

Vergroot een scholingstraject voor een jeugdig gehandicapte de kans op een baan? Is een jobcoach daadwerkelijk effectief? De overheid investeert jaarlijks 5 miljard euro in de reïntegratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Een deel daarvan gaat naar de private reïntegratiebedrijven. Door de introductie van concurrentie in de sociale zekerheid wordt getracht de kwaliteit en prestaties van reïntegratiebedrijven te verbeteren. Maar is die kwaliteit ook meetbaar, tezamen met de kosten en opbrengsten daarvan? Een juiste meting is belangrijk voor een vergelijking van reïntegratiebedrijven en trajecten. Dit artikel gaat in op de wijze waarop indicatoren voor proces, resultaat en kosten van reïntegratie worden gemeten.