Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Quickscan multimediale leermiddelen : leerKRACHT-scholen met de ambitie ‘Multimediale leermiddelen’

Publication files not online:

Author: Corbalan, G. · Theunissen, N.C.M. · Paradies, G.
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 491308
Report number: TNO 2014 R10389
Keywords: Training · Human Performances · TPI - Training & Performance Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Dit rapport beschrijft een Quickscan waarmee in kaart is gebracht welke doelen en ambities zeven scholen hebben rondom multimediale leermiddelen. De zeven scholen participeren in de Cirkel Multimediale leermiddelen, een netwerk opgezet vanuit het project leerKRACHT. LeerKRACHT stimuleert een aanpak waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs kunnen verbeteren en waarin de LeerKRACHT centraal staat. Als onderdeel van het programma ontvangen scholen die deelnemen aan de Cirkel Multimediale leermiddelen specialistische steun van multimedia coaches. Voor het efficiënt en effectief in kaart brengen van zowel de huidige toestand als de gewenste uitkomsten rondom multimedia-coaching, werd gebruik gemaakt van het Ecology of Learning Framework (ELF): De ontwikkeling van individuen wordt beïnvloed door de context waarin ze opereren en leren. Bij het plannen van veranderingsinterventies wordt daarom bij voorkeur de hele ecologie van het leren geëvalueerd. ELF werd gebruikt als achtergrond voor een serie semi-gestructureerde interviews bij schoolleiders, docenten en coaches. Zowel de gezamenlijke visie als het persoonlijk perspectief werd besproken met ruimte voor het uiten van zorgen of vragen. Op basis van de resultaten uit de Quickscan konden een aantal aanbevelingen worden gedaan over wat scholen bezighoudt rondom de implementatie voor multimediale leermiddelen. TNO dankt de geïnterviewden voor hun inbreng, de Stichting LeerKRACHT voor de gelegenheid het onderzoek uit te voeren en de Stichting Kennisnet voor de sponsoring van een deel van de kosten van het onderzoek.