Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

BIM-Boost in Nederland

Publication files not online:

Author: Berlo, L.A.H.M.
Type:article
Date:2012
Source:Stedebouw en Architectuur, Maart, 2, 29, 24-25
Identifier: 447175
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Onlangs sloot TNO een samenwerkingsovereenkomst met brancheorganisaties in de bouwkolom waaromder Bouwend Nederland en BNA. Doel van de overeenkomst: een BIM-boost in Nederland bewerkstelligen. Een gesprek met Leon van Berlo van TNO over deze en andere BIM-actualiteiten