Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Norm, windtunnel of CFD

Publication files not online:

Author: Bronkhorst, A.J. · Kalkman, I.M. · Bentum, C.A. van · Geurts, C.P.W. · Blocken, B.
Type:article
Date:2013
Source:Bouwen met Staal, Juni, 233, 46, 44-46
Identifier: 473680
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Door de nog altijd toenemende rekenkracht van computers komen op vele werkterreinen steeds geavanceerdere modellen beschikbaar. Voor de bepaling van windbelastingen op gebouwen wordt echter nog altijd gebruikt gemaakt van oude methoden: normbladen en windtunnelonderzoek. Uiteraard zijn die doorontwikkeld maar een doorbraak van een rekenkundig alternatief - met Computational Fluid Dynamics (CFD) - is uitgebleven. Een belangrijke reden is dat CFD nog altijd zeer veel rekenkracht eist. En dan nog is het niet zonder meer bruikbaar