Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Eisen aan een loungestoel om naar een scherm te kijken

Author: Rosmalen, D.M.K. van · Groenestijn, L. · Boss, S.U. · Vink, P.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor ergonomie, 2, 35, 4-10
Identifier: 425942
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

Abstract

De loungeomgeving krijgt steeds meer aandacht. In dit onderzoek zijn eisen voor een loungemeubel opgesteld die gebaseerd zijn op de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Daarbij is geobserveerd hoe mensen zitten en wat ze tijdens het zitten doen, er is nagegaan wat mensen belangrijk vinden door ‘contextmapping’ toe te passen en er is een experiment gedaan naar de ideale zithouding. Samengevat wordt de volgende onderzoeksvraag in dit artikel behandeld: Wat zijn de eisen voor een loungestoel om comfortabel naar een beeldscherm te kijken, gebaseerd op observaties, probes en een zithoudingexperiment? www.humanfactors.nl