Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Seksueel (ongewenst) gedrag in de residentiële jeugdzorg en reacties van professionals: een literatuuronderzoek

Author: Zenderen, K. van · Berlo, W. van · Vink, R. · Feenstra, H.
Type:report
Date:2015
Publisher: Rutgers ; TNO ; Movisie
Place: Utrecht
Identifier: 573346
Keywords: Health · Jeugdzorg · Gedrag · Literatuuronderzoek · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Het onderzoek van de Commissie Samson heeft aangetoond dat jongeren in de residentiële jeugdzorg een twee maal zo groot risico lopen op seksueel misbruik als jongeren in de gewone populatie (Samson, 2012); meisjes lopen een nog groter risico dan jongens. Een groot deel van het seksueel geweld bleek zich af te spelen tussen jongeren onderling. Tot dezelfde conclusie kwamen Lamers-Winkelman en Tierolf (2012) in het literatuuronderzoek dat zij voorafgaand aan het onderzoek van de Commissie Samson hebben uitgevoerd. De Commissie Samson heeft naar aanleiding van het onderzoek een reeks aanbevelingen gedaan voor maatregelen om seksueel misbruik te voorkomen en seksueel gezond gedrag te bevorderen.