Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven

Author: Vinke, H. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Lagerveld, S. · Zwinkels, W.
Type:book
Date:2003
Publisher: Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
Place: Den Haag
Identifier: 274499
ISBN: 90-5901-247-X
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Beroepsrehabilitatie · Reintegratie · Clienten · Trajectbemiddeling · Kwaliteitsbeleid

Abstract

In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven. Om na te gaan hoe cliënten en opdrachtgevers denken over de kwaliteit van de dienstverlening van reïntegratiebedrijven is zijn 8 kwaliteitscriteria onderscheiden: doelmatigheid, doeltreffendheid, zorgvuldigheid, bereikbaarheid, klantgerichtheid, klantvriendelijkheid, doorzichtigheid en professionaliteit. Deze acht criteria zijn verder uitgewerkt in een aantal deelaspecten. Vervolgens zijn de ervaringen van cliënten en opdrachtgevers met deze deelaspecten via een schriftelijke enquête en een beperkt aantal aanvullende interviews nagegaan. Het onderzoek maakt duidelijk dat cliënten en opdrachtgevers redelijk positief zijn over de kwaliteit van de dienstverlening van reïntegratiebedrijven. Verder maken de uitkomsten van de schriftelijke enquête duidelijk dat er verschillen bestaan in de ervaringen met verschillende reïntegratiebedrijven. Er zijn reïntegratiebedrijven die het beduidend slechter doen dan anderen. Geconstateerd kan worden dat er dus nogal wat spreiding is in de kwaliteit van de dienstverlening van reïntegratiebedrijven.