Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Waarom blijft preventief leeftijdsbewust personeelsbeleid uit? : oudere en jongere werknemers op één hoop geschoven

Author: Blijswijk, M. van
Type:article
Date:1993
Source:Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 4, 69, 201-203
Identifier: 134359
Keywords: Workplace · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Ouderenbeleid · Leeftijd · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Ziekteverzuimbeleid · Carriere loopbaan promoties · Nederland

Abstract

In dit artikel wordt een interview beschreven met mevrouw Dresens, die werkzaam is bij de afdeling P & O van het GAK in Amsterdam. Stilgestaan wordt bij het uitblijven van preventieve leeftijdsbewuste beleidsmaatregelen. Ook wordt ingegaan op oorzaken van uitval van zowel jongere als oudere werknemers. Ziekteverzuimbeleid, loopbaanbeleid, goede functieomschrijvingen en een ander loonbeleid zijn volgens mevrouw Dresens een aantal ingrediënten voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid.