Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De bijdrage van de arts aan de bevordering der volksgezondheid

Publication files not online:

Author: Muntendam, P.
Type:lecture
Date:1953
Publisher: W.E.J. Tjeenk Willink
Place: Zwolle
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 515774
Keywords: Health

Abstract

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Leiden 2 october 1953.