Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sociale economie en de lokale overheid : samenwerken met sociale ondernemers als strategie bij werkgelegenheidsbeleid

Author: Smit, A. · Fermin, B. · Penninga, M. · Andriessen, S.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven · KvL
Identifier: 177925
ISBN: 978-90-5986-230-2
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Werkloosheid · Gemeentelijk beleid · Arbeidsmarktpolitiek · Sociale activering

Abstract

Deze uitgave, vooral bestemd voor gemeenten, gaat over sociale economie en samenwerken met sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn bedrijven met een dubbele doelstelling, economisch én sociaal. Gemeenten kunnen met deze bedrijven samenwerken vanuit publieke doelstellingen, zoals activering en re-integratie van mensen die al lang aan de kant staan. Deze publicatie biedt een handreiking voor de wijze waarop dat het beste kan gebeuren. Ook worden voorbeelden van samenwerking in de praktijk getoond. Daarnaast worden aanbevelingen gepresenteerd voor gemeenten die de lokale sociale economie willen stimuleren. Maar wat is sociale economie eigenlijk? Waarom is dit belangrijk voor gemeenten en wat zijn de ontwikkelingen op dit terrein? Ook op deze vragen wordt gepoogd antwoord te geven.