Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De gevolgen van veroudering bij de Nederlandse politie : meer grijs op straat...

Type:book
Date:2005
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 274813
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Police · Taakverdeling · Werkverdeling · Functieopbouw · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeidsbelasting · Leeftijd

Abstract

In deze brochure wordt ingegaan op de gevolgen van de vergrijzing binnen de Nederlandse politie en de noodzaak hun personeelsbeleid aan te passen. De inhoud is gebaseerd op twee onderzoeken uitgevoerd door het NIDI en TNO. Aan de orde komen achtereenvolgens: (1) de huidige en toekomstige leeftijdsopbouw; (2) de relatie tussen vergrijzing, inzetbaarheid van ouderen en bedrijfsvoering; (3) noodzakelijke aanpassingen in het personeelsbeleid en (4) suggesties voor mogelijke activiteiten.