Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De moderne mens en het binnenklimaat. Bouwen aan een duurzaam (binnen)klimaat (2)

Publication files not online:

Author: Wit, J. de
Type:article
Date:2007
Source:Verwarming en Ventilatie, Juni, 6, 64, 4
Identifier: 331268
Keywords: Climate

Abstract

Mensen brengen sinds het begin van de twintigste eeuw steeds meer tijd door in gebouwen en stellen steeds meer eisen aan het binnenklimaat. Vanuit de oorspronkelijke functie om te overleven in de winter zijn gebouwen steeds belangrijker en groter geworden. Daardoor wordt het handhaven van een gezond binnenklimaat steeds complezer. Aandacht voor energiebesparing