Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Factheet groepsgerichte begeleiding voor moeders in een asielzoekers-centrum haalbaar procesevaluatie van een cultuur-sensitieve variant van centering parenting voor moeders met kinderen tussen de 0 en 4 jaar

Author: Kesteren, N. van · Jong, P. de · Pannebakker, F.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 870254
Keywords: Centering parenting · Kinderen · Ouders · Asielzoekerscentrum (azc) · Opvoeding

Abstract

De GGD Hollands Midden en TNO deden samen een haalbaarheidsonderzoek naar de implementatie van Centering Parenting met twee groepen moeders met kinderen tot 4 jaar in het asielzoekerscentrum (AZC) Katwijk. Een baby- en een peutergroep. Moeders zijn er positief over. Een van hen zegt: ‘We zien elkaar wel in het AZC, maar hier hebben we tijd om te praten over de kinderen en over het leven.’ Eerder al bleek uit onderzoek dat de groepsaanpak Centering Parenting (zie kader) een positieve invloed heeft op het opvoedgedrag en welzijn van ouders. Dit lijkt veelbelovend voor asielzoekerscentra, omdat de aanpak sociale netwerken versterkt.