Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De metaanalyse

Author: Buitendijk, S.E.
Type:article
Date:2001
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 3, 26, 203-208
Identifier: 538192
Keywords: Health

Abstract

Met de meta-analyse beschikt de beroepsbeoefenaar over een betrouwbare leidraad voor evidence based klinisch handelen. Ervaren reviewers verzamelen en beoordelen alle voor een onderwerp relevante klinische trials volgens een bepaald protocol, en voegen de resultaten na bewerking samen.