Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wijzer voor vangnetters : verslag van een onderzoek naar de inzet van de interventie 'Wijzer met Welder' bij vangnetters

Author: Genabeek, J. van · Fermin, B.M.F. · Huijs, J.J.J.M. · Huson, A. · Giesen, F.B.M. · Oude Hengel, K.
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 516781
Report number: TNO 2014 R10155
Keywords: Workplace · Instrument · Gezondheid · Empowerment · Werk · Work and Employment · Healthy Living · Resilient Organisations · WHC - Work, Health and Care SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences