Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Factoren die de reintegratie bevorderen en belemmeren

Publication files not online:

Author: Grundemann, R.W.M. · Nijboer, I.D.
Type:bookPart
Date:1998
Publisher: Bohn Stafleu Van Loghum
Place: Houten
Source:Hoogduin, W.A.Hoogduin, C.A.L.Vossen, C.J.C., Richtlijnen bij werkhervatting na psychische problemen, 21-37
Identifier: 777005
ISBN: 90-313-2667-4
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Psychoneurosen · Richtlijnen · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Premiedifferentiatie · Arbeidsongeschiktheidsverzekering · Wet REA · Psychoanalyse · Psychotherapie

Abstract

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting na langdurige arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek naar deze determinanten van werkhervatting beperkt zich voornamelijk tot het in kaart brengen van kenmerken die samenhangen met werkhervatting. Veelal gaat het dan om kenmerken van werknemers en van de bedrijven die hen in dienst hebben of van bedrijven waar deze werknemers eerder werkzaam waren. Ook activiteiten die ten behoeve van de werkhervatting worden ontplooid komen bij deze onderzoeken aan de orde. Steeds wordt per kenmerk aangegeven welke onderzoeksresultaten er zijn over de relatie tussen het betreflende kenmerk en werkhervatting, en welke verklaringen er voor deze relaties gegeven kunnen worden.