Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Rapportage van de screening op congenitale hypothyreoidie bij kinderen geboren in 1983 : derde meetpunt

Author: Verkerk, P.H. · Vaandrager, G.J.
Type:report
Date:1989
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 500620
Report number: 89090
Keywords: Health · Kinderen · CHT