Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Nieuwe regels netneutraliteit

Attachments

Author: Nooren, P.A. · Wiarda, S.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 444838
Report number: 35547
Keywords: Informatics · Communication networks · Internet service providers · Data transfer · Regulations · Network neutrality · Communication & Information · MNS - Media & Network Services ; PNS - Performance of Networks & Services · TS - Technical Sciences

Abstract

Netneutraliteit is al jaren een onderwerp van discussie in de Internet en telecom wereld. In de kern gaat de netneutraliteitsdiscussie over de mate waarin verschillende soorten verkeer op het Internet verschillend mogen worden behandeld. Verschillend behandelen kan daarbij diverse vormen aannemen. Zo kunnen verkeerstromen technisch verschillend behandeld worden via zogenaamde traffic management maatregelen voor het voorrang geven, remmen of blokkeren van geselecteerde stromen. Een andere vorm van verschillend behandelen betreft de tarifering: het op een specifieke manier tariferen van verkeerstromen die horen bij geselecteerde applicaties en diensten. Bij al deze vormen van verschillend behandelen kan de zorg ontstaan dat eindgebruikers beperkt worden in hun toegang tot de diensten die ze graag willen afnemen op het Internet.