Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Informatisering van reïntegratie : wat voeren de uitvoerders uit? : paper voor Symposium 2001 ‘Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw’ Den Haag, 14-15 juni 2001

Publication files not online:

Author: Besseling, J.J.M.
Type:report
Date:2001
Place: Hoofddorp
Identifier: 274381
Report number: 2510013
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Besliskunde · Operations research · Besluitvorming · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · TNO

Abstract

Uitgangspunt van het TNO Arbeid-onderzoeksproject 'ICT en Sociaal Beleid' is dat de inzet van een beslissingsondersteunend systeem kan leiden tot optimale beslissingen bij de inzet van reïntegratieactiviteiten voor arbeidsgehandicapten en kan leiden tot betere beleidsinformatie. Bij deze 'informatisering van de reïntegratie' staan twee perspectieven centraal die iIn deze paper worden besproken. Enerzijds wordt ingaan op de beschikbare beleidsinformatie en de bestaande lacunes en inconsistentie. Anderzijds worden de mogelijkheden behandeld om het werkproces van de reïntegratie van arbeidsgehandicapten te 'ICT-en' zodat én het primaire proces efficiënter verloopt en betere beleidsinformatie gegeneerd kan worden. In de uitwerking wordt eerst kort aangegeven hoe de verantwoordelijkheden voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in minder dan 10 jaar ingrijpend zijn veranderd en nog gaan veranderen. Daarna volgt een cijfermatig overzicht van de reïntegratie en de wijze waarop de informatie gegenereerd wordt. Vervolgens worden de lijnen doorgetrokken naar informatisering van reïntegratie in de huidige en toekomstige organisatie in de tweede eeuw van sociale zekerheid.