Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Toegenomen bloedverlies in verticale baringshouding veroorzaakt door prenineumletsel

Author: Jonge, A. de · Diem, M.T. van · Scheepers, P.L.H. · Pal-de Bruin, K.M. van der · Lagro-Janssen, A.L.M.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 12, 32, 17-22
Identifier: 531435
Keywords: Health

Abstract

Hebben vrouwen die zittend bevallen een verhoogd risico op ernstig bloedverlies? Ank de Jonge en collega’s onderzochten dit bij 1646 vrouwen die bevielen onder leiding van de eerstelijns verloskundige. Conclusie: Halfzittende en zittende baringshoudingen leiden alleen tot een toename in bloedverlies bij vrouwen met perineumletsel.