Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Organisaties in standaardisatie voor informatiebeveiliging

Author: Overbeek, P.L.
Type:article
Date:1992
Publisher: Mikrocentrum Nederland
Place: Eindhoven
Institution: Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO
Source:Seminar Informatie Beveiliging - Het verzekeren van de integriteit van onmisbare gegevens in computers, 28 april 1992, Beurs-World Trade Center Rotterdam, 1-12
Identifier: 94520
Keywords: Informatics

Abstract

In deze publicatie introduceren we de belangrijkste internationaal werkende organisaties die actief zijn in de standaardisatie van informatiebeveiliging. Deze organisaties hebben, afhankelijk van hun doelgroep, zeer verschillende invalshoeken in hun activiteiten. Om hier inzicht in te bieden is voor iedere organisatie een korte beschrijving van de doelgroep en het werkprogramma opgenomen. Informatie over standaarden is veelal beschikbaar via het Nederlands Normalisatie Instituut (NM) in Delft.