Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Samenwerken aan cybersecurity : De 'global agenda for capacity building'

Publication files not online:

Author: Luiijf, E. · Ruijven, T.W.J. · Neef, R.M.
Type:article
Date:2018
Source:Informatiebeveiling, 2, 18, 16-18
Identifier: 788047

Abstract

Eind november presenteerde het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) de 'New Delhi Communiqué' op de Global Conference on Cyber Security (GCCS 2017). Met de ondertekening van dit communiqué onderschrijven de meer dan 60 organisaties en staten die deel uitmaken van de GFCE de 'Global Agenda for Cyber Capacity Building'. Deze agenda beoogt een gezamenlijke en wereldwijde aanpak te bereiken op het gebied van cybersecurity. De penvoerder van deze agenda was TNO. Dit artikel beschrijft hoe de agenda tot stand is gekomen, de hoofdthema's, de lessen die zijn geleerd, en wat de volgende stappen zijn. Tot slot; wat betekent de agenda voor bedrijven en organisaties in Nederland?