Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

JGZ-richtlijn ondergewicht

Author: Lanting, C.I. · Wolff, M. de · Zoonen, R. van · Schönbeck, Y.
Type:book
Date:2019
Publisher: Jeugdartsen Nederland (AJN) ; TNO
Place: Utrecht ; Leiden
Identifier: 867009
Keywords: Gewicht · Ondergewicht · Ondervoeding · Screening · Jeugdgezondheidszorg · Richtlijnen · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Deze richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (dit zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten , 1 jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten) en beoogt richtinggevend te zijn bij het handelen tijdens contacten met individuele 0-18 jarigen en hun ouders/verzorgers. De richtlijn ‘Ondergewicht’ beschrijft het normale gewichtsverloop en de begrippen ondergewicht en ondervoeding en geeft handelingsaanbevelingen ten behoeve van: 1. het monitoren van het gewicht en het signaleren van ondergewicht en ondervoeding; 2. het verwijzen bij ondergewicht en/of een afbuigende gewichtscurve; 3. de advisering bij ondergewicht.