Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Korte pauzes zijn effectiever dan lange : doorbreken werkritme essentieel bij aanpak bewegingsarm werk

Author: Schoenmaker, N. · Looze, M. de · Commissaris, D.
Type:article
Date:2004
Source:Arbo, 10, 2, 44-45, 47
Identifier: 277134
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidspauze · Rusttijden · Arbeidsproductiviteit · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuimbeleid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · RSI · Chronische klachten · Kortcyclisch werk · CKC

Abstract

Rust en taakvariatie heten probate middelen om de statische belasting van het lichaam te verminderen bij bewegingsarm werk. Wie regelmatig pauzeert en zijn werkzaamheden afwisselt, ontziet zijn lichaam. TNO onderzocht wat er allemaal bekend is over de effecten van verschillende soorten pauzes, pauze-intervallen en taakvariatie op het voorkomen van gezondheidsklachten. Uit het onderzoek komen verrassende conclusies voort. Vakmedia