Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Oudere werknemers en langer doorwerken: secundaire analyse van de NEA, het NEA-cohortonderzoek en de WEA

Author: Ybema, J.F. · Geuskens, G. · Oude Hengel, K.
Type:report
Date:2009
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 409192
ISBN: 978-90-5986-331-6
Keywords: Ergonomics · Veilig en Gezond Werken