Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Reïntegratie : welke invalshoek, waar op letten? : duidelijkheid nodig over kwaliteitscriteria voor reïntegratiebedrijven

Author: Cremer, R.
Type:article
Date:2002
Source:Arbeidsomstandigheden, 11, 78, 10-13
Identifier: 276804
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Kwaliteitscontrole · Kwaliteitskringen · Kwaliteitsbeeld · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · RWI · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

Reïntegratiediensten zijn gecommercialiseerd. De overheid speelt in de rol van de Raad voor Werk en Inkomen slechts een adviserende rol. Reïntegratiebedrijven hebben moeite met het leggen van de juiste accenten in hun pakket. Opdrachtgevers beschikken niet over overzicht in de aangeboden diensten en missen kwaliteitscriteria om het aanbod te toetsen. Er zijn evenwel toetsingscriteria, die in dit artikel aan de orde komen.