Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Besluitvorming bij crises: naar een situationeel beslismodel

Publication files not online:

Author: Oeij, P.R.A. · Kooij-de Bode, J.M.
Type:report
Date:2010
Publisher: TNO
Place: Hoofdorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:, 85
Identifier: 425258
Report number: R10824/031-14269.01.02
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit