Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003

Author: Vinke, H. · Brenninkmeijer, V. · Fermin, B.M.F. · Genabeek, J. van · Minderhoud, K. · Verboon, F.
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274656
Report number: 16005/25388
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

In opdracht van Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar evaluatieonderzoek naar de aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003. Hierin staan ervaren knelpunten en mogelijke verbeterpunten voor de komende aanbesteding van reïntegratietrajecten centraal. Zij zijn vanuit twee gezichtspunten geëvalueerd: vanuit het perspectief van de betrokken UWV medewerkers (interne evaluatie) en vanuit het perspectief van de reïntegratiebedrijven en hun branche-organisatie Borea. Tevens is aandacht besteed aan de ervaringen van cliënten met de aanbestedingsprocedure (externe evaluatie). Daarbij zijn zowel uitgebreide ‘face tot face’ interviews gehouden, als 2 kwantitatief georienteerde schriftelijke enquêtes. Uit de resultaten van het evaluatieonderzoek kan op de eerste plaats geconcludeerd worden dat er met de aanbesteding van reïntegratiecontracten 2003 een belangrijke kwaliteitsslag is gemaakt ten opzichte van voorgaande procedures. Toch zijn er ook kritiekpunten, die voor een belangrijk deel weggenomen kunnen worden, wanneer er gewerkt zou gaan worden met een lijst met vaste aanbieders (preferred suppliers) met wie langdurige contracten worden aangegaan.