Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Professionele richtlijn of juridisch kader?

Author: Besseling, J.J.M.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 5, 14, 194
Identifier: 466937
doi: doi:10.1007/BF03074379
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie · Work and Employment · Healthy Living

Abstract

Op 30 maart jl. heeft het kabinet zijn standpunt bekendgemaakt inzake het langetermijnadvies van de Gezondheidsraad, ‘Beoordelen, behandelen, begeleiden; medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’. Kort gezegd komt het standpunt op het volgende neer. Voor de korte termijn geldt dat de Gezondheidsraad tien verzekeringsgeneeskundige protocollen opstelt. In december zijn de eerste twee, voor aspecifieke lage rugpijn en voor hartinfarct, gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de langere termijn geldt dat in alle nieuwe multidisciplinaire medische richtlijnen die via de ZonMw-programmering lopen, de factor arbeid en de beoordeling van arbeidsmogelijkheden worden meegenomen.