Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Supertargets : Verkenning naar voorspellende en verklarende factoren voor slachtofferschap van cybercriminaliteit

Publication files not online:

Author: Wijn, R. · Berg, H. van den · Wetzer, I.M. · Broekman, C.C.M.T.
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 533064
Report number: TNO 2015 R11499
Keywords: Criminology · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Deze rapportage beschrijft een literatuuronderzoek naar voorspellende en verklarende factoren van slachtofferschap van cybercriminaliteit. De resultaten zullen worden geïntegreerd om inzicht te verkrijgen in generieke gedrags- en persoonlijkheidskenmerken van mensen die slachtoffer zijn van (cyber) criminaliteit. Dit inzicht in generieke gedrags- en persoonlijkheidskenmerken vormt de basis voor effectieve technische of gedragsinterventies om slachtofferschap tegen te gaan.