Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Beoordelingskader bestaande constructies. Constructies vaak sterker dan aanvankelijk gedacht

Publication files not online:

Author: Gijsbers, F.B.J. · Dieteren, G.G.A. · Veen, C. van der
Type:article
Date:2012
Source:Cement, Juli, 4, 66, 18-25
Identifier: 461734
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

In 2007 is Rijkswaterstaat gestart met een onderzoeksproject naar de dwarskrachtsterkte van alle betonnen bruggen die vóór 1975 zijn ontworpen en gebouwd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor bestaande betonnen constructies, toegesneden op dit onderzoek. Binnen dit kader is aangegeven op welke plaats de verschillende onderdelen van het uitgevoerde onderzoeksproject passen.