Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

OCCR Impact Analyse Fase 1

Publication files not online:

Author: Essens, P.J.M.D. · Vries, T.A. de
Type:report
Date:2013
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 475184
Report number: TNO 2013 R11078
Keywords: Railways · Optimalisation · Mobility · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Voor een beter functionerend spoor moet het spoorsysteem zo ingericht worden dat grote verstoringen (calamiteiten) beter worden voorkomen en sneller verholpen. Het Operationele Controle Centrum Rail (OCCR) vervult hierin sedert oktober 2010 een belangrijke functie. De vraag is echter of die ervaren meerwaarde ook objectief s vast te stellen. We stellen vast dat er is sprake van een significante, abrupte en permanente afname in calamiteitenduur vanaf oktober 2010. Daarvoor vergeleken we met statische methoden gegevens in de periode januari 2007 tot en met augustus 2012 van voor en na de invoering van het OCCR (oktober 2010. De beschikbare gegevens betreffen de duur van melding Voorval tot Einde infra beperking (ook wel einde calamiteit of einde incident genoemd). De resultaten geven aan dat er een afname is van 20,5% in gemiddelde dagelijkse duur van calamiteiten in de periode na het OCCR ten opzichte van ervoor. We hebben geen alternatieve verklaringen kunnen vaststellen voor deze verbetering in het beheersproces na oktober 2010. Waar precies het effect van het OCCR inzit zal nog nader, objectief, moeten worden vastgesteld. Uit onze interviews en observaties zien we vijf eigenschappen van het OCCR als multi-team systeem: effectiever informatie delen, gezamenlijke expertise inzet, netwerk-brede belangen afweging, betere kennis van elkaar en begrijpen van elkaars belangen, wil tot samenwerken. Voor de analyse kon geen gebruik worden gemaakt van de tijdsduur van einde infrastructuur beperking tot normaal niveau van treindienst. Deze gegevens zijn onvoldoende aanwezig. Ook is niet gekeken naar het effect op beheersing van de uitstraling van een calamiteit (olievlekwerking) vanwege ontbreken van gegevens over aan calamiteiten gerelateerde interventies. Beide processen worden wel gezien als centraal in de OCCR aanpak, naast de infrastructuurbeschikbaarheid. Aanbevolen wordt om met een objectieve analyse de interne processen beter te kunnen koppelen aan de effectiviteit van het OCCR, ten einde beter te weten waarop te sturen en te ontwikkelen, ten einde verdere winst te kunnen behalen. De ontwikkeling van een procesoptimalisatie tool zou helpen om huidige responses op calamiteiten te kunnen vergelijken met historische prestaties in een voortdurend leer- en optimalisatieproces.