Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie pilotproject preventie psychische belasting voor personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen door Arcadi Counselling33

Author: Hooftman, W. · Houtman, I.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275201
Report number: R07-502 / 031.11340
Keywords: Veilig en gezond werken · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Psychische arbeidsbelasting · Psychische factoren · Arbeid · Verpleegtehuizen · Ziekenhuizen · Sanatoria · Ziekteverzuimbegeleiding · Therapie · Psychoanalyse · Psychotherapie

Abstract

Naar aanleiding van het hoge verzuim door psychische klachten in de gezondheidszorg, is in de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen afgesproken een preventie beleid te voeren tegen de hoge psychische belasting in die sector. In het kader daarvan is Arcadi Counselling gevraagd in verpleeg- en verzorgingshuizen (preventieve) ondersteuning aan te bieden in de vorm van een vounsellingprogramma. Het programma omvatte een pakket van diensten waarvan de kern is dat werknemers, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en zonder tussenkomst van derden toegang hebben tot de counselling. Het onderhavige rapport bevat een evaluatie van deze pilot. Daaruit blijkt dat, gezien het hoge verzuim bij aanvang van de pilot, er binnen de instellingen zeker behoefte was aan een preventief programma. En door het aantal werknemers dat gebruik maakt van de counsellingsdiensten, is de conclusie binnen de instellingen dat er nog steeds behoefte is aan het programma. Na afloop van de pilot is een significant lager verzuim geconstateerd in vergelijking met de sector, vooral in de subgroepen waar het meeste van de counsellingsdiensten gebruik gemaakt is. De positieve atttitude over en resultaten van het counsellingsprogramma hebben nog nauwelijks geleid tot veranderingen in het arbeidsomstandighedenbeleid van de pilotinstellingen. Dit heeft te maken met de anonimiteit van de deelnemers aan de counsellingstrajecten, dat het een pilotproject betrof en met factoren binnen de organisaties.