Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Fitting the theory to the data : Het voorspellen van overlast

Author: Smit, S.K. · Vecht, B. van der · Lebesque, L.H.E.M.
Type:article
Date:2014
Source:STatoR, maart, 1, 15, 14-17
Identifier: 489161
Keywords: Criminology · Operations research · Criminology · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Operations Modelling · MSG - Modelling Simulation & Gaming ; MO - Military Operations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Theorie en praktijk lijken vaak ver uit elkaar te liggen. Toonaangevende theorieën zijn vaak beschrijvend, generiek en kwalitatief waar de praktijk vraagt om specifieke, kwantitatieve uitspraken. Een voorbeeld hiervan vinden we in de sociale wetenschappen. Gedragstheorieën als de rational choice, planned behaviour en environmental criminology leveren algemene beschrijvingen over welke aspecten mogelijk het gedrag van een individu beïnvloeden. ln praktijk blijkt dat dergelijke theorieën wel handvatten bieden, maar moeilijk gebruikt kunnen worden om gedrag van een individu, of zelfs een groep in kaart te brengen en te voorspellen. En juist dat laatste is in praktijk meestal het interessants. Jongerenwerkers zouden graag willen weten wie er de grootste kans loopt om op het slechte spoor te geraken. De gemeente en politie zouden graag willen weten wat zij kunnen doen om slecht gedrag te ontmoedigen. En menig bedrijf zou een grote pot geld over hebben om de adoptie van hun product te kunnen voorspellen. Dergelijke voorspellingen worden nu vooral gedaan op basis van datamining, statistiek en onderbuikgevoel en negeren op die manier de grote schat aan kennis die aanwezig is vanuit de sociale wetenschappen. Met de opkomst van krachtige computers kan dit gat tussen praktijk en theorie mogelijk gedicht worden. Onder de noemer fitting the theory to the data beschrijven we in dit artikel een specifiek voorbeeld waarin gedragstheorieën uit de environmental criminology worden omgevormd tot een voorspellend model van overlast voor de regio Haaglanden.