Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bijdrage van DES aan het totale aantal vroeggeboorten in Nederland

Publication files not online:

Author: Buitendijk, S.E. · Verloove-Vanhorick, S.P. · Beets, G.C.N.
Type:article
Date:1993
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 32, 137, 1622-1624
Identifier: 787805
Keywords: Health