Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gedragsmodellering voor simulaties - Inventarisatie en strategiebepaling

Attachments

Author: Korteling, J.E. · Bosch, K. van den · Lotens, W.A.
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Institution: TNO Technische Menskunde
Identifier: 12961
Report number: TM-04-I003
Keywords: Human modeling system · Simulation

Abstract

Dit rapport beschrijft de stand van zaken, de marktpositie, en de wetenschappelijke positie op het gebied van gedragsmodellen in simulaties, en een bepaling van de strategie voor de toekomst.