Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Slaap en inzetbaarheid tijdens militaire missies

Publication files not online:

Author: Simons, M.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, Maart, 63, 42-46
Identifier: 290706
Keywords: Health · Chronobiology · Sleep · Human performance

Abstract

Tijdens militaire missies kunnen manschappen geconfronteerd worden met zware lichamelijke en mentale belasting, ploegendienst, matige slaapfaciliteiten en ongunstige omgevingscondities. Onder die omstandigheden kan ernstig slaapgebrek optreden, hetgeen bij de betrokken militairen kan leiden tot vermindering van de weerbaarheid, prestaties en weerstand tegen infectieziekten. Militaire deskundigen zijn het er dan ook over eens dat het belangrijk is te zorgen voor voldoende herstel-slaap teneinde optimale inzet en effectiviteit te garanderen. Voor het slaap- en alertheidsmanagement tijdens militaire missies is het belangrijk rekening te houden met de aanzienlijke individuele verschillen die er bestaan in slaapbehoefte, tolerantie voor slaapgebrek en het functioneren tijdens nachtdienst. In dat kader wordt in dit artikel beschreven wat er bekend is over individuele verschillen op het gebied van slaap, effecten van slaapdeprivatie en effecten van maatregelen om vermoeidheid tegen te gaan. Er wordt geconcludeerd dat het nuttig is om softwareprogramma’s te ontwikkelen, waarin ook de persoonsgebonden kenmerken worden geïncorporeerd. Dergelijke programma’s kunnen begeleiding bieden bij de planning van militaire operaties en zouden, als “digital coach” kunnen dienen om de individuele militair te trainen om hun persoonlijke capaciteiten zo goed mogelijk te leren kennen en benutten.