Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie van het zelfdiagnose-instrument voor het meten van oorzaken van werkdruk

Author: Oeij, P.R.A. · Lourijsen, E.C.M.P. · Klomps, A.J. · Overbeek, A.H.
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274441
Report number: 01830168/R0210569
Keywords: Workplace · Werkdruk · Nederland · Enquetes · Risicoanalyse · Storingsanalyse · Checklists · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Welzijn · Gezondheidszorg · Welzijnszorg

Abstract

In opdracht van de Sector Fondsen Zorg en Welzijn is in de periode 1999-2000 het 'Zelfdiagnose-instrument voor de meting van oorzaken van werkdruk' ontwikkeld. Als een vervolg hierop is besloten om een pilotstudie te starten met als doel het instrument te toetsen in de praktijk en het vervolgens te verfijnen (2000-2002). Samenvattend hebben in de pilotstudie twee organisaties het zelfdiagnose-instrument uitgebreid toegepast in een projectaanpak en hebben vier instellingen het instrument toegepast in een kort begeleidingstraject. Het doel van de pilotstudie en de begeleidingstrajecten was tweeledig: 1. het ondersteunen van instellingen bij het diagnosticeren van hun werkdrukproblemen en het helpen bij het formuleren van oplossingen voor die problemen; 2. evaluatie van het zelfdiagnose-instrument op haar bruikbaarheid. Deze rapportage bevat uitsluitend de evaluatie. De bijlagen bevatten de laatste versie van het zelfdiagnose-instrument, een instructie voor het genereren van oplossingen voor werkdrukknelpunten en vragenlijsten voor een voor- en nameting van de werkdruksituatie.