Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ventilatiesysteem met kookafzuiging

Publication files not online:

Author: Jacobs, P. · Borsboom, W.A. · Koene, F.G.H. · Haaster, S. van · Os, J. van · Koppen, W. · Kraakman, P.H.
Type:article
Date:2019
Source:TVVL Magazine, December, 8, 47, 40-43
Identifier: 861802
Keywords: Environment · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation

Abstract

Binnenluchtkwaliteit is nog een zwakke schakel in de realisatie van energie-efficiënte woningen. Veelal wordt bij nieuwbouw en renovatie volstaan met de Bouwbesluit minimum ventilatie eis van 75 m3/uur afvoer voor een keuken. Op basis van metingen en simulaties wordt een afzuigkap met minimaal 83 dm3/s (300 m3/uur) aanbevolen. Dergelijke debieten vereisen voldoende ruime afvoerkanalen die reeds in het ontwerp dienen te worden geïntegreerd. Dit artikel laat zien hoe kookafzuiging is gecombineerd met een balansventilatiesysteem in de NeroZero woning. Dit resulteerde in een zeer geluidarm systeem, 23 dB tijdens het koken.