Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ontwerpproces en operatortaken bij automatisering van een suikerfabriek

Author: Pot, F. · Brouwers, A.
Type:lecture
Date:1986
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Source:Vlaams-Nederlandse studiedagen voor socioloen en antropologen Amsterdam, 3-4 april 1986
Identifier: 513955
Keywords: Workplace