Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Meer aandacht voor werk : een antwoord op de dreigende tweedeling in de gezondheidszorg

Publication files not online:

Author: Dijk, F. van · Buijs, P.
Type:article
Date:1998
Source:Medisch contact, 4, 53, 119-123
Identifier: 438039
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Ziektewet · ZW · Privatisering · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Therapie · Personeel · Werknemers · Organisatie · Gezondheidszorg

Abstract

Een goed werkende gezondheidszorg, die snel en adequaat reageert op arbeidsgerelateerde problematiek, is voor werknemers en werkgevers door de privatisering in de sociale zekerheid van toenemend belang. Er doen zich daarbij een aantal knelpunten voor: (1) lange wachttijden voor bepaalde specialismen en behandelingen; (2) te weinig op werk gericht zijn van de geboden zorg; (3) gebrek aan samenwerking tussen de arbodiensten en de rest van de gezondheidszorg. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze knelpunten. Geconcludeerd wordt dat het belangrijk is dat huisartsen en gezondheidszorginstellingen meer aandacht besteden aan werk en dat zij meer en beter samenwerken met bedrijfsartsen. Gespecialiseerde tweedelijns arbovoorzieningen zijn daarbij van belang. Die voorzieningen hoeven geen tweedeling te veroorzaken, als ze gericht zijn op gezondheidsproblemen die alleen voorkomen bij werknemers, zoals de kapperspoli.