Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De kosten en baten van bedrijfsbewegingsprogramma's

Author: Proper, K.I. · Hildebrandt, V.H.
Type:article
Date:2004
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor toegepaste arbowetenschap, 1, 17, 8-12
Identifier: 277291
Keywords: Health Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Veilig en Gezond Werken · Kosten-batenanalyse · Bedrijfsfitness · Literatuuronderzoek

Abstract

Dit artikel maakt de huidige stand van kennis op over de kosten en baten van bedrijfsbewegingsprogramma's. Een aantal bedrijven biedt reeds een of andere vorm van bewegingsstimulering aan. Veel andere bedrijven aarzelen echter nog om een bedrijfsbewegingsprogamma te starten. Inzicht in de kosten en baten van dergelijke programma's zou de twijfel wellicht kunnen wegnemen en werknemers kunnen aanzetten meer te gaan bewegen. De conclusie is dat het beschikbare onderzoek nog steeds methodologisch zwak is. Belangrijkste tekortkoming is het ontbreken van een gerandomiseerde gecontroleerde opzet, zodat vergelijking veelal plaatsvindt tussen deelnemers en niet-deelnemers aan het programma. Ook een standaardisatie voor de berekening van de kosten en baten ontbreekt als gevolg waarvan resultaten niet goed vergelijkbaar zijn. Desondanks lijkt op basis van de voor dit artikel geraadpleegde literatuur de conclusie gerechtvaardigd dat de baten van bedrijfsbewegingsprogramma's groter zijn dan de kosten.