Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Samenredzaamheid in crisismanagement - Van losse verbanden naar slim verbinden

Author: Brink, P.E. van den · Duijnhoven, H.L. · Kerstholt, J.H. · Neef, R.M.
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Den Haag
Identifier: 577169
Keywords: Human & Operational Modelling · NO - Networked Organisations HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Burgers leveren steeds vaker een actieve bijdrage aan rampen en incidenten. Voor professionele hulpdiensten is dit best een hele uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat burgers een nuttige bijdrage leveren, maar zichzelf niet in gevaar brengen? En wie bepaalt wie wat of juist níet doet? Samenredzaamheid is het resultaat als we losse verbanden verbinden. Een netwerk waarbij overheidspartijen, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen gezamenlijke bijdragen leveren aan de crisisbeheersing, vooraf, tijdens en na een incident. Een betere inzet van burgers en het versterken van hun zelfredzaamheid is een complex vraagstuk waar geen simpele antwoorden voor zijn. TNO heeft hier de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan, in samenwerking met onze onderzoeks- en overheids-partners. Een aantal resultaten vindt u terug in dit boekje.