Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Multiple-task performance: a critical review of the literature and a cognitive neuroscience framework

Attachments

Author: Korteling, J.E.
Type:report
Date:1994
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Institution: TNO Technische Menskunde
Identifier: 7874
Report number: TM 1994 B-5
Keywords: Human performance · Neurophysiology · Perceptual motor skills · Cognitive neuroscience

Abstract

Bestaande theorieen inzake dubbeltaak-verrichting worden kritisch beschouwd en een nieuw theoretisch raamwerk wordt gepresenteerd waarin meer rekening wordt gehouden met het functioneren van de hersenen.